Човекът в търсене на смисъл

Тaзи група от обучения се фокусира върху важността на разбирането на човешката природа и изграждането на дългосрочни връзки с човекът от другата страна на разговора. Включват се теми като ефективна комуникация, работа в екип, емпатия и емоционална интелигентност и как тези умения могат да ви помогнат да изградите по-силни взаимоотношения с вашите колеги, съученици, студенти, семейство, клиенти и партньори.

Showing all 11 results

Ново

Възходът и падението на Османската империя

Тази лекция ще изследва историята на Османската империя, включително нейния произход, разширяване и евентуален упадък. Освен това ще разгледа ключови лидери и събития, оформили траекторията на империята. В допълнение лекцията извлече уроци по лидерство от историята на Османската империя, които могат да бъдат приложени в днешния свят.

Ново

Големи идеи от велики мислители

Големи идеи от велики мислители: Тази лекция ще изследва идеите и приноса на влиятелни мислители. Събитието обхваща теми като история на идеите, ключови иновации и пробиви и въздействието на тези идеи върху обществото и културата. Участниците ще имат възможност да научат за живота и работата на някои от най-важните мислители в историята, включително философи, учени, художници и др. Те също така ще изследват начините, по които тези идеи са оформили света, в който живеем днес, и ще разгледат собствените си гледни точки за големите идеи и пробиви, които са оформили човешката история.

Ново

Изкуството да пишеш

Лекцията се фокусира върху това как да пишеш ефективно и създаваш съдържание за различни аудитории и цели. Обхваща теми като техническо писане, бизнес писане, писмена дискусия в социалните мрежи и как да комуникирате сложни идеи по ясен и стегнат начин.

Ново
Подсказка

Как да изграждаме навици

Тема, засягаща ежедневието ни. Всички имаме навици, дори без да осъзнаваме. Какво са навиците, как да ги различаваме, как да изоставим едни и да изградим нови. Как да разбираме от какви навици имаме нужда. Трябват ли ни изобщо? Тема близка до нас, която ни кара да се замислим.

Ново
Подсказка

Преговори в класната стая

Тази лекция ще изследва изкуството на преговорите. Обхваща теми като как да се подготвим за преговори, как да общуваме ефективно, как да се справяме с трудни ситуации и как да сключваме сделки. Освен това ще предостави съвети и стратегии от бившия преговарящ за заложниците на ФБР Крис Вос. В лекцията има примери свързани с Кристофор Колумб, Кубинската криза, странстванията на Константин-Кирил Философ.

Ново

Силата на целта

Как да използвате работата си, за да направите разлика?“ Анализ на делото на Кирил и Методий и техните ученици: Тази лекция ще разгледа делото на братята Кирил и Методий, които са известни с мисията си да разпространяват християнството сред славянските народи. В лекцията ще бъде разгледано и делото на техните ученици „кирилометодиевци“ и техния принос в културното, езиково и духовно развитие на славянските народи. Освен това, лекцията ще изследва ролята на работата за кауза и въздействието на тази работа върху обществото и историята.

Ново

Структура на разговора

Тази лекция се фокусира върху изкуството на разговора и как да изградите ефективни и продуктивни разговори. Ще обхваща теми като активно слушане, ефективна комуникация, убеждаване и преговори. Лекцията също така ще разгледа как да се справяте с трудни разговори и как да изграждате силни взаимоотношения чрез разговор.

Ново

Умения за решаване на проблеми

Лекцията изследва различни техники, подходи и стратегии в решаването на проблеми. Обхваща теми като критично мислене, анализ на данни и вземане на решения и как да прилагаме тези умения за идентифициране и решаване на проблеми в различни контексти.

Ново

Упадъчно лидерство и крахът на Римската империя

Тази лекция изследва факторите, довели до упадъка на Римската империя и ролята, която слабото ръководство играе в този процес. Съдържанието на лекцията разглежда теми като упадъка на армията, икономическата нестабилност, политическата корупция и неуспеха на ръководното тяло да се справи ефективно с тези проблеми. Лекцията също така ще извлече уроци, които могат да бъдат приложени към съвременните организации и общества.