Технологии

Показани 1–12 от 15 резултати

Ново

Agile Software Development

Презентацията на тема „Agile Software Development“  представя ключовите принципи и практики на Agile методологията. В рамките на 90 минути ще бъдат обяснени четирите ценности на Agile Manifesto, както и 4-те основни Agile методологии – Scrum, Kanban, Lean и XP. Ще бъдат представени най-важните инструменти, които Agile екипите могат да използват. Целта е да се запознаят участниците с Agile философията и да им се дадат ключови инструменти, които да им помогнат да развиват софтуер по-бързо и ефективно, като се фокусират върху гъвкавостта и сътрудничеството в екипа и с клиентите.

Ново

Data science и бизнесът – как мога да се възползвам?

В този семинар ще изследваме пресечната точка между науката за данните и бизнеса. Ще обсъдим как науката за данни може да се използва за вземане на информирани бизнес решения и придобиване на конкурентно предимство на пазара. Участниците ще научат основите на науката за данните, включително обработка на данни, визуализация и анализ, и ще открият как тези умения могат да бъдат приложени за решаване на бизнес проблеми от реалния свят. До края на семинара участниците ще имат солидно разбиране за това как науката за данните може да се използва за подобряване на бизнес резултатите и ще са придобили практически опит в работата с реални масиви от данни. Независимо дали сте собственик на бизнес, мениджър или анализатор, този семинар ще ви даде инструментите, от които се нуждаете, за да използвате силата на науката за данните за вашата организация.

Ново

Junior, mid, senior разработчик. Каква е разликата?

„Младши, среден, старши разработчик. Каква е разликата?“ е семинар, който изследва различните нива на опит и умения сред разработчиците на софтуер. Този семинар е предназначен за хора, които се интересуват от кариера в разработката на софтуер или които вече работят в тази област.

Ново

Machine Learning

„Машинно обучение“ е семинар, предназначен да запознае участниците с основите на машинното обучение. Този семинар е подходящ за хора, които се интересуват от областта на машинното обучение, но може да нямат опит в тази област.

Ново

OSI моделът

„Моделът OSI“ е семинар, предназначен да запознае участниците с модела за свързване на отворени системи (OSI), който е концептуална рамка за разбиране на това как компютърните мрежи комуникират една с друга. Този семинар е подходящ за хора, които се интересуват от разбирането как работят компютърните мрежи на фундаментално ниво.

Ново

Алгоритмите са мъртви. Да живее алгоритъмът!

„Алгоритмите са мъртви. Да живее алгоритъмът!“ е семинар, който изследва развиващата се роля на алгоритмите в днешния свят. Семинарът е предназначен за участници, които се интересуват от въздействието на алгоритмите върху обществото и как можем да ги използваме за вземане на по-добри решения.

Ново

Жизнен цикъл на софтуерната разработка (SDLC)

Tемата проследява развитието на един софтуерен продукт от идеята до реализирането му на пазара. Обръща се внимание на спецификите на всяка от стъпките. Презентацията разглежда утвърдените методологии, които се използват за разработката на софтуерни продукти.

Ново

Как да иновираме

Какво е иновация, как се иновира и кога, какво отличава иновацията от просто промяната. Тема, за която се говори много и все въпроси, на които темата се опитва да отговори по разбираем и увлекателен начин.

Ново

Как да хакнете техническото си интервю?

„Как да хакнете техническо интервю?“ е семинар, предназначен да предостави на участниците съвети и стратегии за успех в техническите интервюта. Този семинар е подходящ за всеки, който иска да подобри техническите си умения за интервюиране и да увеличи шансовете си за намиране на мечтаната работа.

Ново

Какво е необходимо, за да станеш софтуерен инженер?

„Какво е необходимо, за да станеш софтуерен инженер?“ е семинар, предназначен да помогне на участниците да научат за уменията, знанията и опита, необходими, за да станат успешни софтуерни инженери. Този семинар е подходящ за всеки, който се интересува от кариера в софтуерното инженерство.

Ново

Какво ще ме попитат по време на моето първо техническо интервю?

„Какво ще ме попитат по време на първото ми техническо интервю?“ е семинар, предназначен да помогне на участниците да се подготвят за технически интервюта. Този семинар е подходящ за всеки, който се подготвя за първото си техническо интервю и иска да научи за видовете въпроси, които могат да срещнат.

Ново

Наука за данните, то било лесно!

Наука за данните, то било лесно! е семинар, предназначен да запознае участниците с основите на науката за данните по ясен и достъпен начин. Този семинар е подходящ за всеки, който се интересува от науката за данни, но може да няма опит в тази област.
По време на семинара участниците ще научат за процеса на наука за данни, включително как да събират и почистват данни, как да извършват основен анализ и как да интерпретират резултатите. Семинарът ще обхване и някои от най-разпространените инструменти и техники, използвани в науката за данни, включително статистически анализ, машинно обучение и визуализация на данни.