Обучения

лектор: Иван Левтеров

Showing the single result

Ново

Agile Software Development

Презентацията на тема „Agile Software Development“  представя ключовите принципи и практики на Agile методологията. В рамките на 90 минути ще бъдат обяснени четирите ценности на Agile Manifesto, както и 4-те основни Agile методологии – Scrum, Kanban, Lean и XP. Ще бъдат представени най-важните инструменти, които Agile екипите могат да използват. Целта е да се запознаят участниците с Agile философията и да им се дадат ключови инструменти, които да им помогнат да развиват софтуер по-бързо и ефективно, като се фокусират върху гъвкавостта и сътрудничеството в екипа и с клиентите.