Обучения

Показани 1–12 от 56 резултати

Ново

Agile Software Development

Презентацията на тема „Agile Software Development“  представя ключовите принципи и практики на Agile методологията. В рамките на 90 минути ще бъдат обяснени четирите ценности на Agile Manifesto, както и 4-те основни Agile методологии – Scrum, Kanban, Lean и XP. Ще бъдат представени най-важните инструменти, които Agile екипите могат да използват. Целта е да се запознаят участниците с Agile философията и да им се дадат ключови инструменти, които да им помогнат да развиват софтуер по-бързо и ефективно, като се фокусират върху гъвкавостта и сътрудничеството в екипа и с клиентите.

Ново

Data science и бизнесът – как мога да се възползвам?

В този семинар ще изследваме пресечната точка между науката за данните и бизнеса. Ще обсъдим как науката за данни може да се използва за вземане на информирани бизнес решения и придобиване на конкурентно предимство на пазара. Участниците ще научат основите на науката за данните, включително обработка на данни, визуализация и анализ, и ще открият как тези умения могат да бъдат приложени за решаване на бизнес проблеми от реалния свят. До края на семинара участниците ще имат солидно разбиране за това как науката за данните може да се използва за подобряване на бизнес резултатите и ще са придобили практически опит в работата с реални масиви от данни. Независимо дали сте собственик на бизнес, мениджър или анализатор, този семинар ще ви даде инструментите, от които се нуждаете, за да използвате силата на науката за данните за вашата организация.

Ново

Junior, mid, senior разработчик. Каква е разликата?

„Младши, среден, старши разработчик. Каква е разликата?“ е семинар, който изследва различните нива на опит и умения сред разработчиците на софтуер. Този семинар е предназначен за хора, които се интересуват от кариера в разработката на софтуер или които вече работят в тази област.

Ново

Machine Learning

„Машинно обучение“ е семинар, предназначен да запознае участниците с основите на машинното обучение. Този семинар е подходящ за хора, които се интересуват от областта на машинното обучение, но може да нямат опит в тази област.

Ново

OSI моделът

„Моделът OSI“ е семинар, предназначен да запознае участниците с модела за свързване на отворени системи (OSI), който е концептуална рамка за разбиране на това как компютърните мрежи комуникират една с друга. Този семинар е подходящ за хора, които се интересуват от разбирането как работят компютърните мрежи на фундаментално ниво.

Ново

Алгоритмите са мъртви. Да живее алгоритъмът!

„Алгоритмите са мъртви. Да живее алгоритъмът!“ е семинар, който изследва развиващата се роля на алгоритмите в днешния свят. Семинарът е предназначен за участници, които се интересуват от въздействието на алгоритмите върху обществото и как можем да ги използваме за вземане на по-добри решения.

Ново

Българска митология и приказен свят

Програмата на TechCheffs Българска митология и приказен свят изследва богатата и разнообразна култура на България през призмата на нейните митове, легенди и приказки. Учениците ще научат за историята, вярванията и обичаите на българите хора и как те са отразени в историите, предавани от поколения. Те също ще имат възможност да анализират и критикуват различни изображения на българската митология в литературата, изкуството и медиите и да обмислят собствените си гледни точки за ролята и значението на митологията и фолклора в българската култура.

Ново

Възходът и падението на Османската империя

Тази лекция ще изследва историята на Османската империя, включително нейния произход, разширяване и евентуален упадък. Освен това ще разгледа ключови лидери и събития, оформили траекторията на империята. В допълнение лекцията извлече уроци по лидерство от историята на Османската империя, които могат да бъдат приложени в днешния свят.

Ново

Големи идеи от велики мислители

Големи идеи от велики мислители: Тази лекция ще изследва идеите и приноса на влиятелни мислители. Събитието обхваща теми като история на идеите, ключови иновации и пробиви и въздействието на тези идеи върху обществото и културата. Участниците ще имат възможност да научат за живота и работата на някои от най-важните мислители в историята, включително философи, учени, художници и др. Те също така ще изследват начините, по които тези идеи са оформили света, в който живеем днес, и ще разгледат собствените си гледни точки за големите идеи и пробиви, които са оформили човешката история.

Ново

Грижи се първо за себе си.

„Грижи се първо за себе си“ е семинар, предназначен да помогне на участниците да дадат приоритет на грижата за себе си и психичното здраве в личния и професионалния си живот. Този семинар е подходящ за всеки, който иска да научи повече за практиките за самообслужване и как да ги включи в ежедневието си

Ново

Да се научим да учим.

Този раздел ще се фокусира върху стратегии за ефективно и ефикасно учене. Ще обхваща теми като техники за запаметяване, активно учене и как да поставяте и постигате учебни цели.

Ново

Експоненциалната крива на щастието

Този раздел ще се съсредоточи върху това как да създадете по-щастлив и по-пълноценен живот чрез разбиране на експоненциалната крива на щастието. Ще обхваща теми като позитивна психология, внимание и как да си поставяме и постигаме смислени цели.