Програми

Кръг от решения

Програмата за обучения на преподавателите предназначена да обучи учителите как да изграждат дълбоки връзки със своите ученици. Програмата обхваща теми като разбиране на произхода и интересите на учениците, ефективна комуникация, съпричастност и емпатия, изграждане на доверие, персонализирано учене, мотивация и вдъхновение, подготовка и планиране, геймификация, забавление в класната стая, редовни срещи с ученици, позитивният пример- взаимоотношения с учениците и как да бъдеш автентичен учител.

Подкаст "Искрата"

Нашата мисия е да ви предложим разговори с най-иновативните преподаватели и технологични лидери в България. Всеки епизод ще бъде пълен с ценни дискусии и приложими съвети по различни теми, свързани с образованието и технологиите.

Училище за лидери

Програма за лидерство и организационно развитие:
Предизвикателствата, пред които е изправена софтуерната индустрия по отношение на заетостта и развитието на уменията, трябва да бъдат адресирани и преодолени по съвременен начин. Нараства нуждата софтуерните услуги да бъдат съобразени с конкретни бизнес модели. В софтуерната индустрия търсенето на софтуерни инженери, отколкото в други индустрии, намалява. Това означава, че производството на софтуер трябва да се адаптира към специфични бизнес модели – банки, търговци на дребно, автомобилната индустрия и т.н. – ето защо ние в ТехШефс предлагаме обучение на мениджъри към съответния бизнес модел, базиран на нуждите и фокусът на всяка една организация- изграждане на професионалисти, регулации, доставчици, услуги.